Tag: กีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอล เรียนรู้ กติกา กฎ

กีฬาวอลเลย์บอล หรือกีฬาลูกยาง เป็นเกมที่ได้รับความนิยมทั่วโลก มีการเล่นในบ้านเรามาแต่อดีตหรือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2477 มีกติกาเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วไป สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีการเพิ่มเป็นหลักสูตรการศึกษาเป็นวิชาพละศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับมัธยม และอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อย มีการสอนในเรื่องเกี่ยวกับกติกา และวิธีการเล่น วอลเลย์อย่างถูกวิธี ทั้งสัญญาณมือ และการเป็นกรรมการวอลเลย์บอลครบถ้วน กติกาการเล่น กีฬาวอลเลย์บอล และอุปกรณ์ สนามการแข่งขัน จะต้องใช้พื้นไม้ หรือพื้นปูนที่มีลักษณะเรียบเท่านั้น ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 9…