Tag: กติกากีฬาแบดมินตัน

กติกากีฬาแบดมินตัน

กติกากีฬาแบดมินตัน มาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้ 1. สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเส้นกว้างขนาด 40 มิลลิเมตร  2. เส้นทุกเส้นของสนามต้องเห็นได้เด่นชัด และควรเป็นสีขาวหรือสีเหลือง 3. เส้นทุกเส้นจะเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น 4. เสาตาข่ายต้องสูง 1.50 เมตรจากพื้นสนาม และต้องตั้งตรงเมื่อมีการขึงตาข่ายให้ตึงตามที่กำหนดไว้ในกติกา  โดยต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเสายื่นเข้ามาในสนาม  5. เสาตาข่ายจะต้องตั้งอยู่ที่เส้นเขตข้างของประเภทคู่ ตามที่ได้แสดงไว้ในกติกา โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภทคู่ 6. ตาข่ายจะต้องเป็นการถักด้วยเส้นด้ายสีเข้ม รวมทั้งมีขนาดตาข่ายกว้างไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และไม่ใหญ่เกิน 20 มิลลิเมตร…