แบดมินตัน

แบดมินตัน ปัจจุบันถ้าต้องมีการคัดเลือกคนเพื่อให้เข้าทำงานอะไรก็ตาม จะมีวิธีคัดด้วยการดูจาก Hidden Competencies หรือที่รวมเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัว เนื่องจากแต่ละบริษัทต้องการคนทำงานที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว ยังต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะ และทัศนคติในการทำงานที่ดี และเหมาะสมอีกด้วย จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุด

แบดมินตัน

สำหรับวันนี้ จึงต้องการให้ทุกคนรับทราบว่า ทั้งดนตรี กีฬา และไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกอะไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการฝึกฝนให้เกิดทักษะและความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทักษะดังกล่าวต้องเกิดขึ้นในตัวเอง ซึ่งมีผลวิเคราะห์มาจากงานวิจัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากถึง 20,000 คน ซึ่งทำให้รู้ว่าผู้ที่จะเล่นกีฬาที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไร โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน  

1. ต้องเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ การเล่นกีฬาแบดมินตันนั้นต้องใช้ความกล้าของตนเองที่จะตัดสินใจเลือกในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งมีความแรงอยู่ที่ต้องตัดสินใจเอง เพื่อต้องรับลูกของฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ก็เพื่อชัยชนะ ซึ่งต้องกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ทั้งการรับและการตบ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจว่าจะเล่นในจังหวะไหนซึ่งจะทำให้คู่ต่อสู้รับเราไม่ได้ ทั้งการตบและการหยอด ซึ่งจะเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเฉพาะหน้า เนื่องจากกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็ว เช่นความเร็วของลูกที่มีการตีไปตีมา พร้อมทั้งการเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเป็นกีฬาที่ต้องคิดให้น้อยที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรจึงต้องมีการตัดสินใจด้วยระยะเวลาที่สั้นจึงจะได้ผลดี

2. ต้องมีความกระตือรือร้น เนื่องจากลักษณะกีฬาประเภทนี้ต้องมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนร่างกายด้วยความว่องไว หรือต้องมี Movement ที่ดีตลอดเวลา ดังนั้นผู้ที่จะเล่นกีฬานี้ได้ดีต้องมีการกระตือรือร้นที่ดีอยู่ตลอดเวลา กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ต้องเล่นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความกระตือรือร้นของผู้เล่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องทำให้เป็นนิสัย และกลากเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวตลอดไป

3. ต้องมีความรู้ในการวางแผนเป็นอย่างดี ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน หากเจอคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือ หรือเล่นได้อย่างสูสีกันเราต้องพยายามใช้ความสังเกตคู่ต่อสู้ให้มากขึ้น และใช้การวางแผนในการเล่นเพื่อเอาชนะให้ได้ โดยต้องสังเกตจุดอ่อนหรือความบกพร้องของคู่ต่อสู้ให้ได้ และต้องด้วยเวลาอันรวดเร็ว เพราะการเล่นกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่มีลักษณะการเล่นที่รวดเร็ว หากช้าจะไม่ทันการ ดังนั้นเมื่อสังเกตเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้แล้ว ต้องดำเนินการทันทีด้วยการวางแผนที่รัดกุม ว่าจะต้องเล่นในลักษณะไหน ลูกสั้น หรือลูกยาว หรือลูกตบ ลูกหยอด เมื่อไหร่ ซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็ว

สามารถเข้าเล่นได้ที่ frasedaconquista.org