กติกากีฬาแบดมินตัน-2

กติกากีฬาแบดมินตัน มาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้

กติกากีฬาแบดมินตัน

1. สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเส้นกว้างขนาด 40 มิลลิเมตร 

2. เส้นทุกเส้นของสนามต้องเห็นได้เด่นชัด และควรเป็นสีขาวหรือสีเหลือง

3. เส้นทุกเส้นจะเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

4. เสาตาข่ายต้องสูง 1.50 เมตรจากพื้นสนาม และต้องตั้งตรงเมื่อมีการขึงตาข่ายให้ตึงตามที่กำหนดไว้ในกติกา  โดยต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเสายื่นเข้ามาในสนาม 

5. เสาตาข่ายจะต้องตั้งอยู่ที่เส้นเขตข้างของประเภทคู่ ตามที่ได้แสดงไว้ในกติกา โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภทคู่

6. ตาข่ายจะต้องเป็นการถักด้วยเส้นด้ายสีเข้ม รวมทั้งมีขนาดตาข่ายกว้างไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และไม่ใหญ่เกิน 20 มิลลิเมตร

7. ตาข่ายต้องมีความกว้าง 760 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 6.1 เมตร

8. ส่วนขอบบนของตาข่ายต้องเป็นแถบผ้าสีขาวพับสอง มีขนาดกว้าง 75 มิลลิเมตร ทับบนเชือกหรือเสียลวดที่ร้อยให้ตลอดแถบผ้าขาว

9. เชือกหรือลวดต้องมีขนาดที่พอจะขึงได้ตึงพอดีที่หัวเสากลาง

10. ที่สุดขอบบนของตาข่ายต้องสูงจากพื้นสนามบริเวณกลางสนาม 1.524 เมตร และ 1.55 เมตร อยู่เหนือเส้นเขตข้างของประเภทคู่

11. ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างสุดปลายตาข่ายกับเสา แต่ถ้าจำเป็นต้องผูกร้อยปลายตาข่ายทั้งหมดกับเสา

12. ลูกขนไก่ อาจทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ก็ได้ แต่ต้องมีลักษณะวิธีวิ่งทั่วไป จะต้องเหมือนกันลูกที่ทำจากขนธรรมชาติ ที่มีฐานเป็นไม้ก๊อก ที่หุ้มด้วยหนังบาง ๆ 

13. ลูกขนไก่แต่ละลูกต้องมีขน 16 อันและปักอยู่บนฐานที่มั่นคง ไม่หลุดง่าย

14 มีขนาดวัดจากปลายขนถึงสุดปลายฐาน ในแต่ละลูกต้องมีขนาด 62 – 70 มิลลิเมตร

15. ลูกขนไก่ต้องมีปลายขนที่แผ่ออกเป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 58 – 68 มิลลิเมตร

16. ขนไก่ต้องมัดให้แน่นด้วยเส้นด้าย หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม

17. ฐานของลูกต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 – 28 มิลลิเมตร มีส่วนล่างที่มนกลม

18. ลูกขนไก่ต้องมีน้ำหนักประมาณ 4.74 – 5.50 กรัม

19 สำหรับลูกขนไก่ที่ไม่ใช่ขนธรรมชาติ ให้ใช้วัสดุสังเคราะห์แทนได้ โดยต้องมีฐานตามที่กำหนด ส่วนขนาดและน้ำหนักต้องเป็นไปตามที่กำหนดตามมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ และคุณสมบัติของวัสดุสังเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบกับขนธรรมชาติ ยอมให้มีความแตกต่างได้ 10%

กติกากีฬาแบดมินตัน จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักกีฬา ดังนี้ควรที่จะทำการศึกษาให้ดีเสียก่อน และหากท่านใดสนใจสามารถเข้าอ่านได้เพิ่มเติมที่ frasedaconquista.org